Słowa, słowa, słowa… Choć jeśli jest pustosłowie, to może jest i pełnosłowie…