PRAKTYCZNE SZKOLENIA HANDLOWE

 • Aktywna sprzedaż w warunkach stresu i silnej konkurencji.

 • Telemarketing inny niż irytująca większość.

 • Sztuka pracy z oporem, obiekcją, sprzeciwem.

 • Sugestywna i szalona prezentacja handlowa przed grupą.

 • Skuteczna sprzedaż na wysokiej motywacji wewnętrznej.

 • Negocjacje handlowe – na wielu poziomach.

 • Sztuka przekonywania ludzi do wspólnych racji.

 

PRAKTYCZNE SZKOLENIA MENEDŻERSKIE

 • Rzeczowa komunikacja skoncentrowana na celach.

 • Zaawansowane techniki przywódcze.

 • Angażowanie i motywowanie ludzi do działania.

 • Skuteczne zarządzanie zespołem handlowym.

 • Trudne rozmowy i zapobieganie konfliktom.

 • Komunikacja zorientowana na rozwiązania.

 • Energia i motywacja menedżera.

 • Techniki pracy z oporem, obiekcją, sprzeciwem.

 • Coaching jako doskonała metoda prowadzenia ludzi w rozwoju.

 

PRAKTYCZNE SZKOLENIA DLA WSZYSTKICH

 • Energia i motywacja do działania.

 • Asertywność jako konieczność w biznesie.

 • Świadome zarządzanie sobą w czasie.

 • Komunikacja i działanie zorientowane na cel.

 • Techniki pracy ze stresem, zmęczeniem, emocjami.

 • Radzenie sobie z syndromem wypalenia zawodowego.

 • Sztuka prezentacji przed większą grupą.

 • Higiena pracy głosem i emisja głosu.

ZACZYNAM OD METY

Od zawsze zaczynam od końca, czyli planuję dobry efekt. Cenię „miękką” skuteczność, którą da się udowodnić „twardymi” dowodami.

Przykład pełnej oferty szkolenia zamkniętego „Komunikacja skoncentrowana na celu” w formacie PDF: Komunikacja skoncentowana na celu_VIA szkolenia

Przykład osiągniętych efektów projektu szkoleniowego „Skuteczna sprzedaż w warunkach stresu i silnej konkurencji” w formacie PDF: Wymierne efekty szkoleń_Skuteczna sprzedaż 2018_VIA szkolenia

VIA rozwija