SZKOLENIA IN-COMPANY

Od zawsze zaczynam od końca, czyli planuję dobry efekt. Cenię miękką” skuteczność, którą da się udowodnić „twardymi” dowodami.

Najczęściej dzieje się tak:

Przykład pełnej oferty szkolenia zamkniętego „Komunikacja skoncentrowana na celu” w formacie PDF: Komunikacja skoncentowana na celu_VIA szkolenia

 

Przykład osiągniętych efektów projektu szkoleniowego „Skuteczna sprzedaż w warunkach stresu i silnej konkurencji” w formacie PDF: Wymierne efekty szkoleń_Skuteczna sprzedaż 2018_VIA szkolenia

 

PRAKTYCZNE SZKOLENIA HANDLOWE

 • Aktywna sprzedaż w warunkach stresu i silnej konkurencji.

 • Telemarketing inny niż irytująca większość

 • Sztuka pracy z oporem, obiekcją, sprzeciwem

 • Sugestywna i szalona prezentacja handlowa przed grupą.

 • Skuteczna sprzedaż na wysokiej motywacji wewnętrznej.

 • Negocjacje handlowe.

 • Sztuka przekonywania ludzi do wspólnych racji.

 

PRAKTYCZNE SZKOLENIA MENEDŻERSKIE

 • Zaawansowane techniki przywódcze.

 • Angażowanie i motywowanie ludzi do działania.

 • Skuteczne zarządzanie zespołem handlowym.

 • Trudne rozmowy i zapobieganie konfliktom.

 • Komunikacja zorientowana na rozwiązania.

 • Energia i motywacja menedżera.

 • Techniki pracy z oporem, obiekcją, sprzeciwem.

 • Coaching jako doskonała metoda prowadzenia ludzi w rozwoju.

 

PRAKTYCZNE SZKOLENIA DLA WSZYSTKICH

 • Energia i motywacja do działania.

 • Asertywność jako konieczność w biznesie.

 • Świadome zarządzanie sobą w czasie.

 • Komunikacja i działanie zorientowane na cel.

 • Techniki pracy ze stresem, zmęczeniem, emocjami.

 • Radzenie sobie z syndromem wypalenia zawodowego.

 • Sztuka prezentacji przed większą grupą.

 • Higiena pracy głosem i emisja głosu.