Często mówi się, że coś jest zabójczo skuteczne.

W życiu i biznesie zachęcam ludzi do rozprawiania się z utartymi schematami mentalnymi. A jeśli jest taka potrzeba do ich zmiany. Zadałem sobie pytanie – czy wolę zabijać, czy wolę zapładniać lub rodzić?

Moje projekty szkoleniowe są narodzinowo skutecznenawet wtedy, kiedy człowiek lub organizacja utknęli w drogach rodnych. Między innymi stąd nazwa firmy VIA, czyli DROGA.

 

VIA rozwija