SPRAWNY I STRAWNY FEEDBACK

Feedback jest ważną potrzebą, bywa palącą koniecznością – PEŁNY PROGRAM

Warszawa – 14 lipca 2021 (środa)

Warszawa – 4 sierpnia 2021 (środa)

Ten program akcentuje szeroko rozumianą EKOLOGIĘ w komunikacji.

Myśli, słowa i gesty kierowane do ludzi powinny być BIO.

Budować + Inspirować + Odżywiać

Zgłoś udział lub zapytaj o szkolenie in-company – tomasz@via-szkolenia.pl