SPRAWNY I STRAWNY FEEDBACK

Feedback jest ważną potrzebą, bywa palącą koniecznością – PEŁNY PROGRAM

NOWE TERMINY SIĘ ROBIĄ.

LECZ Z PROGRAMEM MOŻNA SIĘ ZAPRZYJAŹNIĆ.

Ten program akcentuje szeroko rozumianą EKOLOGIĘ w komunikacji.

Myśli, słowa i gesty kierowane do ludzi powinny być BIO.

Budować + Inspirować + Odżywiać

Zgłoś udział lub zapytaj o szkolenie in-company – tomasz@via-szkolenia.pl